BluVision™ Automatyzacja podstawowych oznaczeń kolorymetrycznych Wkrótce dostępny…

BluVision™

Przegląd

Firma Skalar wprowadza na rynek nowy analizator dyskretny BluVisionTM przeznaczony do kolorymetrycznych oznaczeń podstawowych parametrów.

BluVisionTM został specjalnie zaprojektowany do oznaczeń w próbach o różnorodnych matrycach, analizowanych w dzisiejszych laboratoriach. Urządzenie automatyzuje pipetowanie prób i reagentów do kuwet, mieszanie, podgrzewanie i pomiar końcowego produktu reakcji.

Wprowadzając na rynek nowy analizator dyskretny firma Skalar rozszerza swoją gamę urządzeń służących do automatyzacji pomiarów kolorymetrycznych. Zaliczają się już do niej  analizator przepływowy San++ oraz analizator-robot SP2000 wykorzystujący zestawy probówkowe. 

Opis ogólny

Analizator BluVision™ ma 100 pozycji przeznaczonych na próbki rozmieszczonych w pięciu dwudziestopozycyjnych statywach. Objętość próbki wynosi od 3,5 do 10ml. Na reagenty, standardy i próbki kontroli jakości przeznaczono trzydzieści 50-cio ml pozycji. Urządzenie posiada funkcję chłodzenia w trakcie trwania analizy zarówno próbek jak i reagentów.

Analizator wyposażono w 160 pozycyjny statyw na kuwety. Specjalny system umożliwia automatycznie umieszczanie w nim kuwet, co pozwala na wykonanie nawet 640 testów bez udziału operatora. Urządzenie posiada funkcję kontroli temperatury statywu.

Kuwety stosowane w urzadzeniu są jednorazowego użytku, co eliminuje zanieczyszczenie kolejnych prób. Po przeanalizowaniu są one automatycznie umieszczane w specjalnym pojemniku, z którego po skończonej sekwencji w prosty i bezpieczny sposób zostają usunięte do utylizacji. Przy stosowaniu toksycznych odczynników bloczki z kuwetami mogą być składowane oddzielnie, w celu uniknięcia nieporządanych kontaminacji.                                                                                                                                                                                                       

Urządzenie dozuje zarówno próbki jak i odczynniki przy pomocy jednej igły. Może ona także posłużyć do wstępnego ogrzania mieszaniny. Do dozowania reagentów zastosowano wytrzymałą, precyzyjną pompę.

Detektor analizatora BluVisionTM został wyposażony w halogenowe źródło światła oraz tarczę z ośmioma filtrami o różnych długościach fali. Daje to możliwość wykonania pomiaru 8 różnych parametrów jednocześnie bez jakiejkolwiek ingerencji operatora. Wymiana filtrów dla różnych oznaczeń jest bardzo prosta.

Kuwety o długości drogi optycznej 15 mm umożliwiają precyzyjną detekcję na bardzo niskich poziomach.

Z analizatorem BluVisionTM firma Skalar oferuje system, który w jednym cyklu pomiarowym zapewnia niemal bezobsługową pracę przy przygotowywaniu standardów, rozcieńczaniu próbek spoza zakresu analitycznego oraz powtórnej analizie próbki.

Oprogramowanie

Analizator dyskretny BluVisionTM jest w pełni kontrolowany przez oprogramowanie sterujące. Urządzenie wyposażono w zintegrowany dotykowy wyświetlacz, który dostarcza wszystkich istotnych informacji na temat przebiegu analizy takich jak status urządzenia, temperatura kuwet w statywie itp. Ponadto wyświetlacz daje możliwość sterowania różnymi funkcjami aparatu jak np. załadowanie bloczków z kuwetami, zmiana filtra itp.

Do prowadzenia badań, gromadzenia danych i obliczeń analizator wykorzystuje kompleksowy pakiet oprogramowania, DiscreteAccessTM, spełniający wszystkie wymagania współczesnego laboratorium. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika pozwala operatorowi na uruchomienie analizatora w ciągu kilku sekund. Każdą analizę można zdefiniować jako cykl zamknięty, lub o swobodnym dostepie. Nazwy prób można wpisać manualnie, lub wprowadzić automatycznie z systemu LIMS, następnie wybrać składniki, które chcemy oznaczać i uruchomić analizator.

Próbki są rozcieńczane automatycznie przed lub po analizie (jeśli przekroczony został zakres pomiarowy). Ponowna analiza jest wykonywana automatycznie w innym zakresie pomiarowym, lub po rozcieńczeniu próbki.

Dostepne są obszerne protokoły systemów kontroli jakości takich, jak CLP i 21 CFR part 11, z włączeniem zabezpieczenia dostępu hasłem oraz rejestru wykonanych przez użytkownika zmian. Wyniki mogą zostać wydrukowane lub przesłane do programu zewnętrznego (np. LIMS) w celu dalszej obróbki.

Zastosowanie

Analizator BluVision™ idealnie sprawdzi się w laboratoriach wykonujących oznaczenia kolorymetryczne w próbkach o różnorodnych matrycach. Typowe obszary zastosowań BluVision to między innymi woda pitna, ścieki, woda podziemna, woda powierzchniowa.

Dostępne aplikacje:

Alkaliczność Chlorki Fosforany Siarczany
Amoniak Chrom VI Glin Twardość
Azotany+Azotyny Cyjanki Krzemionka Wapń
Azotyny Fenol Magnez Żelazo

Wszystkie aplikacje są zgodne z normami opracowanymi przez ISO, EPA, Standard Methods dla wody i ścieków.