Sanseries Automatyczna analiza w ciągłym przepływie (CFA)

San<sup>series</sup>

Opis ogólny

Sanseries został zaprojektowany jako modułowy system do wykonywania analiz małych i dużych serii prób z wykorzystaniem techniki ciągłego przepływu(CFA). W jednej próbce można oznaczyć do 16 składników jednocześnie. Oprogramowanie umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie Sanseries, wykonywanie rozcieńczeń, powtarzanie analizy, płukanie, przetwarzanie i przechowywanie danych (pełna automatyzacja wymaga dodatkowego wyposażenia w zawory odczynnikowe/płuczące, dilutor, itp).

Firma Skalar, światowy lider w analizie metodami chemii mokrej, oferuje w wersji zautomatyzowanej ponad 300 sprawdzonych aplikacji. Automatyzacja obejmuje takie czynności, jak: rozcieńczanie, dodawanie odczynników, mieszanie, podgrzewanie, dializa, ekstrakcja, destylacja, mineralizacja, separacja faz, hydroliza, wymiana jonowa/redukcja. Wdrożony przez firmę system zapewnienia jakości pozwala przygotować optymalny zestaw analityczny spełniający wymagania klienta. Pełny zakres działań może obejmować opracowanie metody analitycznej na podstawie badań z próbami klienta, szkolenie i instalację przez wykwalifikowanych specjalistów a następnie kompleksowe wsparcie metodyczne i techniczne na etapie eksploatacji.

Seria analizatorów przepływu ciągłego Sanseries:

Analizator przepływowy Sancompact  Analizator przepływowy San++             

Automatyczne podajniki prób

Dla systemu Sanseries Skalar oferuje grupę podajników zapewniających oszczędność czasu i eliminację błędów operatora. Wybór zależny jest od aplikacji, potrzeb i możliwości finansowych konkretnego laboratorium. Dzięki opcji unikalnego, automatycznego sporządzania roztworów wzorcowych do kalibracji oraz przygotowywania rozcieńczeń przed i po analizie możliwe jest analizowanie dużych serii próbek poza godzinami pracy i bez dodatkowego nadzoru operatora.

Podajniki firmy Skalar charakteryzują się najwyższym, dostępnym dziś stopniem automatyzacji. Najważniejsze funkcje:

 • Automatyczne przygotowywanie rozcieńczeń przed i po analizie dla próbek wykraczających poza zakres pomiarowy
 • Automatyczne przygotowywanie roztworów do kalibracji
 • Automatyczny dodatek odczynnika
 • Automatyczne przełączanie zakresów pomiarowych
 • Własna, oddzielna pompą płucząca
 • Możliwość dostosowania do nietypowych pojemników na próbki
 • Czytnik kodu kreskowego
 • Możliwość wieloigłowego pobierania próbek (np. równoczesna analiza prób po mineralizacji i po ekstrakcji)
 • Możliwość pracy poza godzinami z automatycznym włączaniem i wyłączaniem systemu
 • Pełna kontrola nad analizatorem

 

Podajniki 1100/1150  
Podajnik karuzelowy ze swobodnym dostępem do każdej pozycji na tarczy. 100 otworów na kubeczki z próbkami lub opcja z talerzem z 10 specjalnymi pozycjami dla roztworów kalibracyjnych. Opcjonalne wyposażenie w drugą igłę pozwala na sekwencyjne pobranie do 100 roztworów lub równoczesne 2x50. Podajnik jest sterowany przez program obsługowy analizatora. Może być wyposażony we własną klawiaturę (wariant 1150) do obsługi manualnej.
   
Podajnik 1050  
Podajnik RYZ sterowany przez komputer ze 140 pozycjami na próbki, wydzielonymi miejscami na roztwory kalibracyjne i kontrolne, własną pompą płuczącą. Opcjonalny moduł dilutora dodaje funkcje automatycznego rozcieńczania prób przed i po analizie oraz przygotowywania roztworów do kalibracji. W wariancie dwuigłowym(opcja) możliwe jest równoczesne pobieranie 2 roztworów. Podajnik można wyposażyć w mieszadło.
   
Podajnik 1074  
Podajnik XYZ sterowany przez komputer z 300 pozycjami na próbki, wydzielonymi miejscami na roztwory kalibracyjne i kontrolne, własną pompą płuczącą. Opcjonalny moduł dilutora dodaje funkcje automatycznego rozcieńczania prób przed i po analizie oraz przygotowywania roztworów do kalibracji. Dostępne wyposażenie dodatkowe: do 4 igieł do równoczesnego próbkowania, mieszadło, czytnik kodu kreskowego. Możliwość przystosowania statywów podajnika do używanych w laboratorium, nietypowych pojemników na próbki.
   
Podajnik 1075  
Podajnik SA1075 o swobodnym dostępie z 576 pozycjami na próbki w 6 statywach, każdy o 96 miejscach. Dodatkowo dostępnych jest również 26 miejsc w oddzielnym statywie dla roztworów kalibracyjnych i kontrolnych (objętość do 35 ml). Podajnik SA1075 można wyposażyć w kilka igieł do równoczesnego próbkowania wielu roztworów i/lub w dilutor.

Sekcja chemiczna

Unikalna konstrukcja sekcji chemicznej , w której w sposób automatyczny wykonuje się analizy sprawdziła się dla setek aplikacji. Zapewnia operatorowi maksymalną wygodę przy minimalnych wymogach konserwacyjnych.

Przepustowość analizatora wynosi od 25 do 120 oznaczeń na godzinę, w zależności od aplikacji. Złożone procesy takie jak automatyczna destylacja, mineralizacja UV, czy ekstrakcja w sposób oczywisty wpływają na wydajność .

 • Trwała pompa perystaltyczna z miejscem na 32 wężyki do precyzyjnego dozowania
 • Dwie samodzielne sekcje pompy do niezależnej obsługi 2x2 kanałów pomiarowych
 • 8-kanałowa pompa wstrzykująca pęcherzyki powietrza, z samodzielnym kompresorem dla zwiększenia stabilności przepływu i szybkiego rozruchu
 • Łatwy dostęp do każdej kasety analitycznej i jej elementów składowych. Połączenia spiral, dializatorów i innych reaktorów nie zakłócające pomiarów, o małych wymogach konserwacyjnych
 • Detekcja wycieków
 • 3-zaczepowe wężyki o wydłużonej trwałości do dozowania roztworów
 • Zawory odczynnikowo/płuczące manualne i sterowane przez komputer do automatycznego uruchamiania analizy i pracy poza godzinami.

Sekcja chemiczna jest kompaktowa i łatwa w obsłudze. Może pomieścić do 5 kaset analitycznych. Zawiera pompy perystaltyczne, dozownik pęcherzyków powietrza, wymienne głowice detektorów fotometrycznych oraz do 5 oddzielnych naczyń ściekowych połączonych z kasetami analitycznymi.

Detektory

Do analizatora Sanseries dostępna jest szeroka gama detektorów. Wybór obejmuje dwukanałowy - jednowiązkowy detektor kolorymetryczny, unikatowy detektor z korekcją matrycy dla automatycznej korekcji tła w analizie próbek o złożonym składzie, a także detektory IR, UV, fluorymetryczne, ISE, fotometry płomieniowe, refraktometry, gęstościomierze, itp. Dzięki temu możliwe było opracowanie setek automatycznych wariantów metod analitycznych z zastosowaniem techniki analizy ciągłym przepływie.

Wyróżniające cechy detektorów do systemu Sanseries:

 • Zwarta konstrukcja
 • Zwiększona przepustowość poprzez zastosowanie techniki 'bubble gating'
 • Łatwy dostęp do kuwet przepływowych
 • Zwiększona stabilność, czułość i autoskalowanie w detektorach cyfrowych
 • Automatyczna korekcja tła i składników matrycy
 • Szeroki liniowy zakres pomiarowy

Oprogramowanie

Sanseries działa pod nadzorem programu "Flow Access". Dzięki niemu można automatycznie uruchamiać analizę, sterować pracą, przygotowywać rozcieńczenia prób, obliczać wyniki, wykonywać analizę statystyczną. Oprogramowanie może kontrolować od 1 do 16 oznaczeń wykonywanych jednocześnie w systemie składającym się z kilku podajników i sekcji chemicznych. Program jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze, można go zintegrować w istniejącej w laboratorium sieci.

Pakiet zawiera elastyczne szablony tabel prób w postaci listy określającej kolejność pobierania roztworów. Lista może być powiększana po uruchomieniu analizy, nazwy próbek mogą być automatycznie pobrane z LIMS lub odczytane z kodu kreskowego.

Flow Access zawiera narzędzia zapewniające operatorowi kontrolę nad przebiegiem analizy Należy do nich możliwość wyświetlanie na ekranie w czasie rzeczywistym graficznego obrazu analizy, z opcją powiększania, skalowania i edycji pików, podgląd wyników liczbowych. Źródłowe dane z analiz są dostępne do ewentualnych modyfikacji, czy obliczeń w przyszłości.

Typowe aplikacje

Analizatory Sanseries są od dziesięcioleci wykorzystywane przez laboratoria na całym świecie do setek różnorodnych aplikacji. Mają opinię rzetelnych, niezawodnych urządzeń do analizy wody, gleby, nawozów, tytoniu, środków farmaceutycznych, artykułów spożywczych (w tym napoje: piwo, wino, mleko) itp. Metody są zgodne z normami publikowanymi przez EPA, ISO, AOAC, Standard Methods, EBC, NEN a ponadto testowane są w naszym świetnie wyposażonym laboratorium aplikacyjnym. Użytkownicy otrzymują wraz z analizatorem szczegółowe opisy metod zawierające receptury przygotowywania odczynników i wszystkie inne informacje niezbędne do poprawnego wykonywania analiz i konserwacji aparatury w trakcie wieloletniej eksploatacji.

Liczba dostępnych aplikacji CFA jest niemalże nieograniczona, a te najbardziej popularne wymieniono poniżej:

A.B.S. Kreatyna Azotany
Aldehyd octowy Cyjanki Azotyny
Kwas octowy Gęstośc Azot
Kwasowośc Diacetyl Węgiel organiczny
Zasadowośc Digoxin Penicylina
Aluminium Aktywnośc enzymatyczna Nadboran
Aminokwasy Etanol pH
Azot amonowy Fluorki Fenol
Amoniak Formaldehyd Fenyloamina
Amylaza Kwas winowy Fosforany
Amyloza Fruktoza Polifenole
Surfaktanty Galaktoza Potas
Kwas askorbinowy Glukoza Prednisolon
Kwas benzoesowy Kwas a-glutaminowy Proteiny
Węglany Glicerol Pirogroniany
Gorzkośc Twardośc Rafinaza
Bor Hydrazyna Rapidoza
Bromki Siarkowodór Cukry redukujące
Kofeina Hydroksymetylenofurfural Ryboflavina
Wapń Hydroksyprolina Krzemiany
Pantoenian wapnia Jod Sód
Węglowodany Żelazo Sorbitol
Węgiel Kwas a(D) mlekowy Skrobia
Kwas cytrynowy Laktoza Sacharoza
Chlorki Magnez Siarczany
Chlor Kwas a-mlekowy Siarczyny
Cholesterol Maltoza Dwutlenek siarki
Inhibitor cholinoesterazy Mangan Kwas winowy
Chrom Metanol Kwas winowy
Kobalt Metyloamina Mocznik
Kolor Amid kwasu nikotynowego Kwasowośc
Miedź Nikiel Cynk
Kreatyna Kwas nikotynowy I wiele więcej...

Poleć tę stronę!

Zakres zastosowań analitycznych