PrimacsSERIES Primacs series| Analizatory zawartości Ogólnego Węgla Organicznego i Węgla Ogólnego

Primacs<sup>SERIES</sup>

Przegląd

Seria analizatorów Primacs została zaprojektowana do analizy zawartości węgla i/lub azotu w próbkach stałych. W zależności od wymogów aplikacyjnych i laboratoryjnych, dostępnych jest wiele róznych wariantów aparatury.

PrimacsSNC-100

Analizator PrimacsSNC-100 umożliwia szybkie i dokładne oznaczenie ogólnego węgla organicznego (TOC/OWO), azotu ogólnego (TN)/białka, ogólnego węgla elementarnego (TEC) oraz ogólnego węgla nieorganicznego (TIC) w próbkach stałych i ciekłych. 

PrimacsSNC-100 został wyposażony w 100-pozycyjny podajnik dla próbek o wadze do 3g materiału stałego. Dzięki unikalnemu, wertykalnemu systemowi transportu, popiół po spaleniu próbki pozostaje w tygielku, który jest usuwany z pieca po zakończeniu procesu.

PrimacsSNC-100 ł ączy moż l i w o ś ć oznaczania węgla ogólnego i azotu ogólnego w jednym urządzeniu. Analiza TOC, TEC, TIC odbywa się po wysokotemperaturowym spalaniu katalitycznym, zawartość CO2 mierzy się za pomocą detekcji bezdyspersyjnej absorpcji w podczerwieni (NDIR). Dla uzyskania optymalnego spalania dla różnych matryc próbek i umożliwienia analizy TEC, ustawienia temperatury są zmienne. Analizę TIC ułatwia automatyczne zakwaszenie i przedmuchiwanie. Oznaczanie azotu jest oparte na sprawdzonej metodzie Dumasa, stężenie N2 mierzy się przy pomocy detektora przewodności cieplnej TCD.

Prezentuje wyniki pomiarów węgla i azotu jednocześnie, w czasie rzeczywistym. Wyniki mogą być w prosty sposób wydrukowane lub wyeksportowane np. do systemu LIMS. W przypadku pojawienia się próbek priorytetowych można dodać je do serii w trakcie trwającej już analizy.

PrimacsMCS

Dodatkowy moduł TOC do analizy próbek stałych

Seria analizatorów Primacs została ostatnio uzupełniona o nowy model PrimacsMCS będący przystawką do analizy TOC w materiałach stałych takich, jak gleby, osady, muły. PrimacsMCS współdziała z analizatorami z serii Formacs do próbek ciekłych. W ten sposób laboratoria analiz środowiskowych uzyskały ekonomiczną opcję aparaturową do oznaczania TOC zarówno w ciekłych, jak i w stałych próbkach.

PrimacsMCS jest wyposażony w dwa reaktory, dzięki czemu rozdzielono analizę TC i IC. TC jest oznaczane poprzez katalityczne utlenianie próbki w temperaturze 1100°C, a następnie detekcję powstałego dwutlenku węgla za pomocą NDIR. IC jest oznaczane po zakwaszeniu próbki w reaktorze IC, gdzie następuje konwersja nieorganicznego węgla do dwutlenku węgla. Program obsługowy analizatora zbiera dane i oblicza stężenie TOC w próbce jako różnicę pomiędzy wynikami TC i IC: TOC = TC-IC. PrimacsMCS pozwala oznaczać formy TC, IC i TOC w zakresie od 100 µg do 40 mg węgla w porcji próbki o masie do 3 g. Detektor analizatora ma funkcję automatycznej zmiany zakresu pomiarowego. Dzięki temu posiadając zestaw: analizator serii Formacs + przystawka PrimacsMCS laboratoria analiz środowiskowych są w stanie oznaczać TOC w zakresie od małych wartości ppb w próbach ciekłych do poziomu % w materiałach stałych. PrimacsMCS i stosowana metodyka pomiarów są zgodne z międzynarodowymi normami EPA, CEN, ISO, NEN-EN 13137 i US EPA 9060.

Typowe aplikacje

Artykuły spożywcze
Gleby
Rośliny
Nasiona
Odpady stałe
Kontrola przemysłowa
Kontrola procesowa
Muły
Osady
...i wiele innych