Regulacje prawne

Ograniczenia w użyciu

Niniejsza strona jest obsługiwana przez firmę Skalar Analytical BV i zawiera informacje chronione prawami autorskimi i prawami znaku handlowego. Nie można modyfikować, kopiować, reprodukować, publikować, sczytywać, przesyłać, transmitować ani rozprowadzać jakichkolwiek materiałów z tej strony bez wcześniejszej zgody Skalar Analytical. Można ściągać materiały z tej strony wyłącznie dla swojego, niekomercyjnego użytku bez naruszania praw autorskich. Towarzyszący tekst, zdjęcia, grafiki, materiały audio i video nie mają prawa być publikowane bądź emitowane w jakiejkolwiek zmienionej bądź nieprzetworzonej formie, w sposób pośredni lub bezpośredni przez żadne z mediów.

Linki do innych stron internetowych

Linki do innych stron internetowych zawartych na tej stronie są zawarte wyłącznie dla Państwa wygody. Jeśli skorzystają Państwo z tych odnośników opuszczą Państwo naszą stronę. Firma Skalar Analytical BV nie weryfikowała wszystkich zamieszczonych tutaj stron internetowych i nie kontroluje i nie odpowiada za treść jakichkolwiek zawartych tam informacji. Firma Skalar Analytical BV nie autoryzuje ani nie reprezentuje żadnej z tych stron, ani żadnych z zawartych na niej informacji, oprogramowania, bądź jakichkolwiek innych produktów lub materiałów na nich zwartych, lub też jakichkolwiek rezultatów będących wynikiem z ich korzystania. Jeśli zdecydują się Państwo na otwarcie jakiejkolwiek z tych stron, których linki znajdują się na naszej stronie, robią to Państwo tylko i wyłącznie na swoje własne ryzyko.

Prosimy również przyjąć do wiadomości, iż Firma Skalar Analytical BV nie może i nie gwarantuje ani też nie zapewnia, że dokumenty dostępne do ściągnięcia poprzez naszą stronę są bądź będą wolne od wszelkich infekcji, wirusów, robaków, koni trojańskich i innych kodów powodujących skażenie bądź destrukcyjne działanie. Są Państwo odpowiedzialni za stosowanie procedur i punktów kontrolnych wystarczających jeśli chodzi o Państwa własne wymagania dotyczące dokładności przekazu danych oraz ich rekonstrukcji w przypadku utraty.

Oświadczenie o odpowiedzialności

Mimo, iż dołożyliśmy wszelkich starań aby zapewnić Państwu dokładne informacje na tej stronie, firma Skalar Analytical BV nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji, opinie lub jakiekolwiek inne oświadczenia przedstawione lub upowszechniane poprzez tę stronę. Skalar Analytical BV ma prawo do zmiany programu lub wymienionych produktów bez wcześniejszego ostrzeżenia. Wzmianki o produktach i usługach nie pochodzących od Skalar Analytical BV zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich traktować, jako formy rekomendacji lub autoryzacji.